Oogsten is onze specialiteit

Bij Dewispelaere Filip uit Diksmuide.

In een regio waar het aantal loonwerkers vrij dik gezaaid is, nam Filip Dewispelaere 20 jaar terug de beslissing om zijn eigen ding te gaan doen in de landbouw. De inzet was een professionele dienstverlening m.b.t het zaaien en oogsten van maïs en granen. Ondertussen heeft het bedrijf 2 hakselploegen en 7 maaidorsers om klanten in een wijde regio te bedienen. De best beschikbare oogsttechnieken die op de markt beschikbaar zijn, worden direct opgenomen in de bedrijfsvoering zodoende niet alleen kwalitatief hoogstaand werk af te leveren bij de klant, maar vooral ook zelf vlot te kunnen werken. Maximale productiviteit maakt dat er in moeilijke oogstseizoenen toch nog veel werk afgelegd wordt. Wij hadden een gesprek met Filip, Brigitte en Tchelsy Dewispelaere. Niet enkel de techniek, maar ook de mens achter de machine komt in beeld. Aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet bij de familie Dewispelaere, want dochter Tchelsy rijdt ook al met de trekker en silagewagen op het veld. De toekomst is alvast verzekerd.

Jullie hebben gekozen om bepaalde deelsegmenten te gaan doen binnen het loonwerk. Blijft u op vandaag achter die keuze staan?

 

Jazeker, de professionalisering zet zich ook in onze sector snel door. Half werk leveren heeft geen zin aangezien ook de investeringslast vrij hoog ligt. Wij concentreren ons op de oogstwerkzaamheden en pakken dit zo professioneel mogelijk aan. Dit start met goed materieel dat bovendien goed onderhouden wordt. Propere en goed onderhouden machines zijn onze eerste winst. Tijdens de winter zijn wij zelf aan het sleutelen om ervoor te zorgen dat we in het oogstseizoen zo weinig mogelijk tijd verliezen. In het maïshakselseizoen zijn wij gedurende 5 weken dagelijks met 10 mensen aan de slag en het is dan dat het moet gebeuren. Wij bieden trouwens ook een totaalconcept aan van hakselaar, tandem of tridemwagens en 2 bulldozers (17,5 ton). Dat biedt zowel ons als de klant meer zekerheid. Een goede bewaring is de eerste voorwaarde voor meer productiviteit in de stal.

Kun je een aantal voorbeelden geven hoe jullie zich op technisch vlak onderscheiden?

 

Onze laatste nieuwe hakselaar, de FR780, is daar een mooi voorbeeld van. Wij hebben geen blote machine gekocht, maar geïnvesteerd in bodembesparende technieken, GPS, opbrengstmeting en drogestofbepaling. Zo rijden we niet enkel op 900 banden van het VF-type maar hebben we ook een drukwisselsysteem laten installeren. Wij hebben immers de ervaring dat dit gegeven voor onze klanten meer en meer aan belang wint. Vroeger waren we de eerste met brede en hoge banden op onze hakselwagens. De klanten die we toen onder moeilijke omstandigheden geholpen hebben, zijn nog steeds klant. Zo hebben we een cliënteel opgebouwd die u als loonwerker weet te respecteren, omdat ze weten dat de nieuwste techniek steeds voorhanden is. Een ander voorbeeld is GPS op onze hakselaar en onze maisplanters. Onze chauffeurs gaan deze ook gaan gebruiken om een perceel door te steken of in blokjes te rijden zodanig dat er zo weinig mogelijk op de kopakker moet gemanoeuvreerd worden. Dit alles bij elkaar maakt dat niet enkel het oogsten een doel op zich is, maar ook een langetermijnvisie op het vlak van bodemschonend loonwerk. Worden de omstandigheden te extreem, dan hebben we ook nog 2 rupsenonderstellen klaarliggen.

“ Maximale productiviteit maakt dat er in moeilijke oogstseizoenen toch nog veel werk afgelegd wordt.

Hoe anticiperen jullie op de hoge werkdruk tijdens de campagne?

 

Alles begint natuurlijk bij een goede planning, maar uiteindelijk komt een moment dat je bv. in het najaar gras moet hakselen terwijl alles in maïsuitrusting klaar staat. Wij hebben een complete set liggen om binnen de 2 uur om te schakelen van maïs naar gras. Wij staan erop om onze klantenservice te bieden en dit kunnen we enkel door onze eigen efficiëntie te boosten door ons machinepark jong te houden. Bovendien hebben we een zeer goede relatie met onze New Holland dealer.

In welke sectoren willen jullie nog groeien?

 

De graszaadteelt is de laatste jaren in onze kustregio terug sterk toegenomen. Momenteel hebben we al 5 dorsers die uitgerust zijn om graszaad te dorsen. Voor ons is het een prima aanvulling samen met de granen, maïs en koolzaad en voor de landbouwer biedt de teelt toch ook enige zekerheid. Onze sterkte is ook gerelateerd met de capaciteit waarover we beschikken. Bij klanten met 100 ha kunnen we zo ook meer gaan bijsturen als het op piekmomenten echt moet vooruitgaan. Langs de andere kant kunnen we ook 5 aparte klanten op hetzelfde tijdstip tevreden stellen. Het blijft steeds een combinatie van planning en capaciteit.

Welke zijn de laatste technologische ontwikkelingen waar je mee bezig bent?

 

We hebben dit jaar op onze FR700 en FR780 gewerkt met een nieuw type kneusrollen om meer verpulvering van de korrel te krijgen. Terwijl de korrel vroeger op één plaats gekneusd werd, zorgt deze verpulvering ervoor dat er een betere opneembaarheid van de energie uit de korrel bekomen wordt. Het aangename is dat we zowel de terugkoppeling krijgen van onze klanten als van onze dealer. De klanten duiden me wat techniek voor hun bedrijfsvoering betekent en de dealer is vragende partij om mee de slijtvastheid op te volgen. Die informatiedoorstroming maakt het voor ons aangenamer werken aangezien het techniek en de mens achter de machine samenbrengt.