“We willen onze klanten graag meerwaarde bieden”.

Eduard en Renate Grefelman

New Holland speelt al meer dan 25 jaar een leidende rol bij grootpakpersen. Een van de nieuwste ontwikkelingen daarin is weging en drogestofbepaling van de balen. Loonbedrijf Grefelman in Luttenberg (Ov.) investeerde hierin. Eigenaren Eduard en Renate Grefelman volgen met hun bedrijf graag de nieuwste ontwikkelingen en precisielandbouw neemt op hun bedrijf een belangrijke plaats in. De pers past prima in hun plaatje.

Waarom die belangrijke rol voor precisielandbouw?

We willen graag meerwaarde bieden aan onze klanten. Een van de manieren om ons te onderscheiden is in precisielandbouw. We zijn begonnen met maiszaaien met sectieschakeling. Daarna kwam er een nieuwe spuitmachine, met sectieafsluiting per dop en de mogelijkheid met taakkaarten te werken. Onze hakselaar is uitgerust met NIR sensor en opbrengstmeting, al onze silagewagens en de twee opraapwagens hebben weeginrichtingen. We hebben onlangs geïnvesteerd in een kilverbak die via gps wordt aangestuurd en ook onze zelfrijdende bemesters zijn voorzien van gps. Daarnaast zijn drie van onze veertien trekkers uitgerust met telemetrie. Een van onze chauffeurs hebben we naar kantoor gehaald, om te ondersteunen in de planning, maar vooral ook om de klanten van dienst te kunnen zijn met alle vormen van precisielandbouw.

Hoe past jullie pers in dit kader?

De pers heeft een weeginrichting en drogestofbepaling. Zo kunnen we ook in het gras de klant laten zien wat hij van zijn percelen haalt. Vorig jaar waren de veehouders nog  niet zo geïnteresseerd, maar we zien nu, ook omdat de melkprijs weer wat is aangetrokken, een groter enthousiasme bij de boeren. We draaien dit jaar voor het eerst met de pers en hebben door omstandigheden nog niet zoveel balen kunnen maken als we hadden verwacht. Maar in de tweede helft van het seizoen persen we meestal de meeste balen. Dat komt dus nog wel goed. We hebben nu nog een beetje moeite de gegevens uit de terminal van de trekker naar onze computer thuis te krijgen. We weten dat het kan, maar we weten nog niet precies hoe het kan.

“ Preciesielandbouw is van fundamenteel belang in onze werking. De New Holland grootpakpers past daarom perfect in onze activiteiten.

Waarom is de keuze op een New Holland pers gevallen?

Onze vorige pers was ook een New Holland. Eigenlijk is dit al onze vierde New Holland grootpakpers. We hebben voor aanschaf wel serieus naar andere merken gekeken en er ook een paar op proef gehad. Ze konden weinig of niets toevoegen aan New Holland en omdat die het altijd goed gedaan heeft, is het opnieuw een New Holland geworden. We zijn ook heel tevreden van onze dealer, Twentrac, die altijd goed werk levert.

Waarom kozen jullie voor de Plus uitvoering?

Als er wat nieuws op de markt is, dan wil ik dat graag hebben. Dan heb ik tenminste de nieuwste stand van de techniek. Dat kan ook gunstig uitpakken voor de restwaarde. Het nieuwste is in de handel later altijd meer waard. Maar ik merk nu in de praktijk ook al echt verschil. De capaciteit van de pers is hoger dan van onze vorige pers, door het hogere aantal slagen van de perswagen. Daar is de jongen op de wikkelaar niet altijd blij mee. Op grote percelen kan hij de pers niet meer bijhouden. Maar we hebben hier ook veel kleine percelen en dan kan hij vaak wel weer inlopen. De pers heeft ook een duidelijk hogere persdichtheid. Met mijn oude machine perste ik met 70 bar persdruk. Dat hoef ik nu niet te proberen, dan zijn de balen veel te dicht. Voor bepaalde klanten ligt de nieuwe persdichtheid te hoog, zij vragen soms een lagere persdichtheid.  En dat komt mij ook goed uit, want ik word per baal afgerekend. De dichtere pakken komen voor een groot deel door een 80 cm langer perskanaal. Dit zorgt er ook voor dat je met het in- en uitdraaien van percelen en inritten er meer rekening mee moet houden. Gelukkig hebben we een camera achter op de pers.

Doet de pers alleen silage?

We hebben toevallig vorige week 24 pakken stro geperst, maar voor 98 procent is het gras wat hij perst. Daarom was de CropCutter snij-inrichting voor ons een must. Die snijdt perfect. Naast de grootpakpers hebben we ook twee opraapwagens en twee hakselaars waar we mee inkuilen. Die zitten in het hoogseizoen eigenlijk allemaal vol. We hebben geen pers voor ronde balen. In het seizoen werken we met ongeveer 20 mensen. Daarvan zijn er 14 in vaste dienst. Naast de zelfrijders hebben we 14 trekkers, op twee na zijn dit allemaal New Hollands. Ik heb een beetje blauw bloed. Dat komt waarschijnlijk doordat mijn vader bijna 60 jaar geleden is begonnen met Ford.