“Goede service staat bij ons synoniem voor een totaalpakket”

Daniel en Karl Gauthier te Mettet

Ondernemen is vooruitkijken maar evenzeer doordachte oplossingen aanbieden aan uw klanten. Dit is de rode draad doorheen de bedrijfsvoering van het familiaal akkerbouw/loonwerkbedrijf van Daniel en Karl Gauthier uit Mettet. Waar zij 10 jaar terug in hoofdzaak gefocust waren op de graanteelt hebben zij ondertussen hun teeltplan uitgebreid met vlas en aardappelen. Naast teeltdiversificatie brengt dit ook meer werk- en oogstspreiding met zich mee. Daniël en Karl keken samen met ons vooruit en zijn ervan overtuigd dat techniek, praktijkervaring en ondernemerschap elkaar versterken.

Daniel en Karl, ik heb begrepen dat jullie dienstverlening naar de klanten veel ruimer gaat dan het pure loonwerk op zich?

Op de eerste plaats komt nog steeds de kwaliteit van ons werk maar onze dienstverlening gaat veel breder dan dat. De bedoeling is tot een win-win situatie te komen en op vandaag lukt dat aardig. Zo kopen we gezamenlijk gewasbeschermingsmiddelen in waardoor iedereen mee kan profiteren van de volumekorting. Als klanten dat willen, staan wij in voor alles. Van het zaad tot de oogst ….. Klanten vragen daar meer en meer naar omdat zij op die manier een duidelijk zicht hebben op hun kosten. Zij vertrouwen op ons omdat ze weten dat wij ook heel wat kennis hebben vanuit ons eigen landbouwbedrijf. Anderzijds bieden wij onze klanten ook de kans om een deel van hun gronden voor vlas of aardappelen te gaan verhuren. Dit zorgt niet alleen voor teeltafwisseling maar is op vandaag een goed alternatief voor de lage graanprijzen. Wij als bedrijf zijn het rechtstreekse aanspreekpunt en zorgen mee voor de teeltopvolging. Onze klanten zijn tevreden want wij blijven het rechtstreeks aanspreekpunt dat alles opvolgt. Voor de afnemer van het vlas en de aardappelen is het handig dat wij de regio kennen omdat alles gecentraliseerd blijft en alle werk op tijd gebeurt. Je moet ook weten dat de gronden in onze regio een sterke heterogeniteit hebben. Voor een teelt zoals aardappelen is deze kennis primordiaal. Wij als loonwerker tenslotte kunnen het beste materiaal aanschaffen en dit ook tenvolle laten renderen. Die nieuwe technologie laat ons ook toe om voorop te blijven in de markt en meerwaarde te realiseren. Nieuwe teelten bieden ons ook meer arbeidsspreiding  wat belangrijk is om onze vaste arbeidskrachten in dienst te houden.

U vermeldde het reeds dat techniek voor u een middel is om zich te onderscheiden. Hoe zit u dat in de praktijk?

Wij runnen ons bedrijf als een kleine KMO. Techniek moet ons helpen om wat goed was, nog beter te doen. Daarom kiezen we ook bewust voor een jong machinepark en voor een één op één relatie met onze dealer. Een machine kopen = service kopen voor mij. Eén van onze basisprincipes is dat wij een goed zicht willen hebben op onze trekker- of machinekostprijs per uur. Enkel op die manier kan je je klanten een correcte prijs per uur of per ha aanbieden. Om die reden geven we de voorkeur aan een verlengde garantieregeling zodat we voor géén verrassingen komen te staan. Met New Holland loopt dat vlot en na vijf jaar heeft die trekker meestal voldoende uren gelopen om hem dan terug te gaan vervangen door nieuwe technologie. Zo beschikken we op vandaag over een New Holland-vloot met  10 trekkers, 3 maaidorsers en 1 verreiker. Onze nieuwe T7.315 AutoCommand is onze 35-ste New holland-trekker sinds 1982. Ondertussen weet je al wat je aan elkaar hebt.

“ Die nieuwe technologie laat ons ook toe om voorop te blijven in de markt en meerwaarde te realiseren.

Jullie waren één van de eerste bedrijven die met Isobus aan de slag gingen. Ook de eerste luchtremsystemen werden op jullie bedrijf getest. Vanwaar die gedrevenheid?

Ons bedrijf is sterk gestructureerd en dat vertaalt zich ook in de keuze voor technologie. Zo is veiligheid altijd één van onze pijlers geweest. Luchtremmen, in combinatie met BPW-assen, vormen bij ons de basis op onze trekker/aanhangwagen combinaties. Isobus helpt je dan weer om het maximale uit trekker + werktuig te halen. Wij zien echter nog meer evolutie op onze sector afkomen inzake dataverkeer. Eens de softwaretoepassingen op elkaar afgestemd zijn, is elektronisch stockbeheer, traceerbaarheid en werkplanning vlot mogelijk zonder dat we continu moeten zitten heen- en weer te bellen met onze chauffeurs, klanten landbouwers en afnemers. Iedereen beschikt over die informatie die voor hem relevant is. Correcte informatie is immers de sleutel tot bedrijfssucces.